Date : 2021/9/18~9/19
Venue : APPS 2021 IS GOING VIRTUAL

register
Location : home > Organizing Committee

Organizing Committee

Honorary chairman Tsu-Fuh Yeh
President Zen-Kong Dai
Co-President Ko-Huang Lue
Consultant Jia-Yuh Chen 、Be-tau Hwang、Jiunn-Ren Wu 、Wen-Jue Soong
Member Yuh-Jyh Lin、Ching-Yuang Lin、Chung-Bin Huang、Mei-Jy Jeng、Frank Leigh Lu、 Shu-Chu Mu、Show-Yu Chan、 Jong-Hau Hsu、 Hong-Ren Yu、 Yu-Tsun Su、Bao-Ren Nong、 Chun-Chih Peng、Chen-Kuang Niu 、 Shyh-Dar Shyur、Chung-Ming Chen、 Jieh-Neng Wang、Chien-Heng Lin、 Teck-Siang Tok、Pei-Chen Tsao、 The-Ming Wang、Chih-Yung Chiu、 Man-Ya Ho、I-Chen Chen、 Kai-Sheng Hsieh
Secretary Shen-Hao Lai、Hailun Sun

Scientific Program Committee

Chairman Mei-Jy Jeng
Co Chairman Frank Leigh Lu、Yuh-Jyh Lin、Shu-Chu Mu
Member Zen-Kong Dai、Jia-Yuh Chen、Wen-Jue Soong、 Daniel Ng 、Ching-Yuang Lin、Chien-Heng Lin、 Tsu-Fuh Yeh、Chung-Bin Huang、Yu-Tsun Su 、Jiunn-Ren Wu、I-Chen Chen、 Betau Hwang、Bao-Ren Nong 、Shen-Hao Lai、Chih-Yung Chiu、 Chung-Ming Chen、Hailun Sun、Chen-Kuang Niu、 Kai-Sheng Hsieh、Shyh-Dar Shyur、Teck-Siang Tok、 Hong-Ren Yu、Yu-Sheng Lee、Pei-Chen Tsao、 Show-Yu Chan、Yi-Ching LiuCountdown

111days
12hours
13mins

key dates

paper submission:2021/1/1-2021/7/31


Registration is accepted nowloadingAPPS 2021 Secretariat

please feel free to contact us
Dr. Lai/ Dr. Sun / Miss Chen
Tel:02-2873-5315
E-mail:tppcc2020.apps@gmail.com

Basic Information

Dates:2021.9.18-19
Venue:APPS 2021 IS GOING VIRTUAL
Hosts:Taiwan Society of Pediatric Pulmonology and Critical Care Medicine
Co-Hosts:Kaohsiung Medical University、Kaohsiung Medical University Memorial Hospital

Home News Organizing Committee Program Book Registration Program member area
login poster upload logout
Special Guest
Speaker Moderator
Sponsorship
Sponsorship / Exhibition Information Sponsor
Live Video
DAY 1 DAY 2
On-line symposium
2021NAVA 研討會 Pediatric sleep medicine (B2) Pediatric critical care (C2) Publication,AI,Transplantation (D) Pediatric pulmonary disease (E2) Children & COVID-19 (F) Workshop-Respiratory care (G) Workshop-Airway care/monitoring (H) Workshop-Ultrasound (I) Workshop-Bronchoscopy (J)
E-poster
Original Researches
Pediatric Pulmonology
Original Researches
Pediatric Critical Care
Clinical Case Reports Other

member

still not a member?

login regsiter member area logout

contact

traffic contact
email The email you left when you registered
password
remember my account
login
Login Register Member Area upload poster Logout
繁體中文 ENGLISH